Pode poñerse en contacto co Alcalde ou os Concelleiros do Concello de Cambre a través deste servizo. Por favor, pinche no nome da persoa do Concello á que desexe dirixirse para pedir cita ou chame ó seu número de teléfono.

ALCALDÍA
OSCAR A. GARCIA PATIÑO (Alcalde de Cambre) 981 613 187

SECRETARÍA
Maria Luis de la Red Ampudia (Secretaria Municipal) 981 613 188
Veronica Otero Lopez (Técnica de Patrimonio) 981 613 188

CONCELLERÍA DA ÁREA DE SERVIZOS
ELISA PESTONIT BARREIROS (Concelleira de Deportes, Xuventude e ocupación do tempo libre) 981 613 186
Óscar Souto Muíño (Xefe Sección Servizos) 981 613 192
Elena Bartolomé Delanoe (Enxeñeira Técnica de Obras Públicas) 981 613 192
Ignacio Fernández Díaz (Enxeñeiro Técnico Industrial) 981 613 192

CONCELLERÍA DA ÁREA DE URBANISMO, OBRAS E MEDIO AMBIENTE
JUAN GONZÁLEZ LEIRÓS (Concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente) 981 613 191
Emilio Martínez Cubero (Xefe de Urbanismo e Réxime Interior) 981 613 191
José Ramón Díaz Barbeito (Arquitecto Municipal) 981 613 191
Fernando Garrido Negreira (Técnico de Administración Xeral) 981 613 191

CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO
LEONOR FERNÁNDEZ GRANDE (Concelleira de Desenvolvemento Socioeconómico)
981 613 196
Horario de atencion ó público martes e xoves de 10:00 a 12:00 e venres de 10:00 a 11:00 h
Ana Portela Torron (Responsable Axencia Desenvolvemento Local) 981 613 196

CONCELLERÍA DE XUVENTUDE E PATRIMONIO
RAMON BOGA MOSCOSO (Concelleiro de Cultura e Tradicións Populares) 981 613 193
José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

CONCELLERÍA DE RECURSOS HUMANOS E SERVIZOS SOCIAIS
JUAN EVARISTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (Concelleiro de Recursos Humanos e Servizos Sociais) 981 613 128 ext 443
Citas SS.SS. martes e xoves de 08:10 a 10:00 h - Citas RR.HH. mércores e venres de 08:10 a 10:00 h
Ana Monje Barcia (Coordinadora da Área de Benestar e Servizos Sociais) 981 654 812

ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL E SANIDADE
JOSEFA VÁZQUEZ SOTO(Concelleira de Protección Civil, Policia Local e Sanidade) 981 613 128 ext 443

ÁREA DE IGUALDADE, TERCEIRA IDADE, VOLUNTARIADO E EDUCACIÓN
MARÍA JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ (Concelleira de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación) 981 654 812

ÁREA DE PARTICIPACION CIDADA E MOVEMENTO ASOCIATIVO
MARÍA DOLORES BLANCA GARCÍA FERNÁNDEZ (Concelleira de Participacion Cidada
e Movemento Asociativo) 981 613 193. Citas de luns a venres de 8 a 15.

CONCELLERÍA DE DEPORTES
BRAIS CUBEIRO FERNANDEZ (Concelleiro de Xuventide e Patrimonio) 981 613 186. Citas de luns a venres de 8 a 15.
José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

CONCELLERÍA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
DANIEL CARBALLADA RODRIGUEZ (Concelleiro de Cultura, Transportes e Mobilidade) 981 613 193. Citas de luns a venres de 8 a 15.
José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

    Agradecemoslle que utilice este Servizo para poñerse en contacto connosco.